Blue Flower

ໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2022, ທີ່ເມືອງລອງ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນາມຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ (ຄມຊ) ຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ້ເປີດສະຖານີ ຕິດຕາມລະດັບນໍ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດ ຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ສະຖານີດັ່ງກ່າວແມ່ນ ສ່ວນໜື່ງຂອງແຜນດຳເນີນງານຂອງ ຄມສ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງປະຊາຊົນ ຈຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ອາໄສ ແລະ ດຳລົງລົງຊີວິດຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຕໍ່ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງປະລິມານນໍ້າຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ເຫດການໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງເປັນປະຈຳ.

ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງຕົນຂຶ້ນ ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ປະທານຄະ ນະກໍາ ມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ປ.ອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕິ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ມີບັນດາຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ ຂອງຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 50 ກວ່າທ່ານ ທີ່ມາຈາກກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫ້ອງວ່າການສໍາ ນັກງານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະ ການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທໍາ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນ 3 ເອກະສານ ຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງ ສາກົນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພອນປະເສີດ ພູລິພັນ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 20 ທ່ານ ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມກອງອ້ອມຂ້າງ ກຊສ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ຈາກ ກຄມຊ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບັນດາຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຕໍ່ 3 ເອກະສານ ດັ່ງກ່າວ ຄື: ຮ່າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າເບື້ອງຕົ້ນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2018 (Pre-liminary Design Guidance-PDG2018); ຮ່າງບົດ ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ (Guidelines for Transboundary Environmental Impact Assessment-TbEIA); ຮ່າງຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາເຂື່ອນ ໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າແບບຍືນຍົງ (Sustainable Hydropower Development Strategy-SHDS).