Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ ISIS ທີ່ ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ ISIS ທີ່ ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ PDF Print E-mail
Friday, 17 August 2012 12:20

ຂຽນໂດຍ ສຸກສາຄອນ ສຸລິຍາ

ວັນພຸດທີ່ 17 ສິງຫາ 2012 ເວລາ 12:30

 

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວເຫັນຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານແບບຈຳລອງທົ່ງນ້ຳຖ້ວມ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຮັບມື ກັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ ຊາຊົນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນ​ລະຫວ່າງວັນ​ທີ 8-10 ສິງຫາ 2012, ທີ່ ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ, ປະ​ເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍການຮ່ວມມື ກັບແຜ​ນງານ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຂໍ້​ມູນ ຂ່າວສານ ​ແລະ​ ຄວາມ​ຮູ້ ຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ ISIS ຂື້ນ​, ​ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 26 ທ່ານ ​ຈາກ 4 ປະ​ເທດ ​ແມ່​ນ້ຳ ຂອງຕອນລຸ່ມ ( ລາວ, ​ໄທ, ຫວຽດນາມ ​ແລະ ກຳປູ​ເຈຍ). ໂດຍທາງ ສປປ ລາວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 3 ທ່ານຄື: ຈາກ ກອງ​ເລຂາ ຄະນະ​ກຳມະການ ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ 1 ທ່ານ, ຈາກ ກົມ​ຊັບ​ພະຍາກອນ​ນ້ຳ 1 ທ່ານ, ແລະ ຈາກ ສະ​ຖາ​ບັນ ຄົ້ນ​ຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ 1 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອ ສ້າງ​ຄວາມ​ສາມາດ ​​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ​ເຄື່ອງມື ຂອງ ຄມສ ​ໂດຍ​​ເນັ້ນ​ໃສ່  (1) ການນຳໃຊ້ ​​​ແບບ​ຈຳລອງ ISIS ​ໂດຍ​ນຳ​​ໃຊ້ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ໃນແຜນ​ງານ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານ ​ແລະ ຄວາມ​ຮູ້; (2) ການ​ປັບ​ຄ່າ ແລະ ການວິ ເຄາະ ການ​​ໄຫຼ​ຂອງ​ນ້ຳ, ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້ ​​ແບບ​ຈຳລອງ ISIS; ​ແລະ (3) ການໝູນໃຊ້ຜົນ ຂອງ ​ແບບ​ຈຳລອງ ISIS ເຂົ້າໃນ ແບບຈໍາລອງອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ: ແບບຈຳລອງ SWAT ແລະ HEC Res Sim.

ຫຼັງຈາກຈົບບັ້ນຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ນັກວິຊາການທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີໄດ້ນັ້ນມາຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າ​ໃນ​ການ ວາງ​ແຜນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ຊັບພະຍາກອນ​ນ້ຳ​ ແບບ​ປະສົມ​ສານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ກົມ, ກອງ, ສະບັນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ ອື່ນໆ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນ ກະຊວງ ກຊສ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

Mr. Nguyen Dinh Dat ຄູຝຶກ ແລະ ນັກອອກແບບ

 

ບັນດານັກສຳມະນາກອນ


Last Updated on Monday, 27 August 2012 11:32