Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືການປະເມີນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳຜົນແບບຍືນຍົງ (RSAT)
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືການປະເມີນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳຜົນແບບຍືນຍົງ (RSAT) PDF Print E-mail
Thursday, 25 October 2012 15:49

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນແບບຍືນຍົງ Rapid Basin Wide Hydropower Sustainable Assessment Tool  (RSAT) ໃນ​ລະຫວ່າງ ວັນ​ທີ 15-16 ຕຸລາ 2012, ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຫະພັນແມ່ຍິ່ງ ແຂວງ ຄຳມວນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ແຜ​ນງານ ການລິເລີ່ມ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳ ແບບຍືນຍົງ ຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ​​ພາຍໄຕ້ການ​ເປັນປະທານ ຂອງ​ທ່ານ ອາ​ລຸນ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ ຮອງ​ຫົວໜ້າ ກອງ​ເລຂາ​ ຄະນະ​ກຳມະການ ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 44 ທ່ານ ​ຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ການເງິນ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະ ບັນດາຊ່ຽວຊານ ຈາກ ຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ.

 

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ (1) ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ​ເຄື່ອງມື ການປະເມີນຜົນແບບຍືນຍົງ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳແບບໄວ (RSAT) (2) ເພື່ອວາງແຜນເບື່ອງຕົ້ນ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະເມີນເຄື່ອງມື RSAT ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ (3) ເພື່ອກໍານົດເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການ ​ໃນ​ການສ້າງຄວາມ​ອາດ​ສາມາດ ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ຂອງ ​ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື RSAT​.

ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ລະອຽດຕ່າງໆ ດ້ວຍ​ບັນຍາກາດ​ແບບ​ເປັນ​ກັນ​ເອງ ​ແລະ ມີ​ການສະ​ເໜີ​​ແລກປ່ຽນ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນຈາກ​ພາກສ່ວນທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ບັນດາ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້ນ ​​ກ່ຽວ​ກັບການວາງ​ແຜນ ຄວາມ​ຕ້ອງການ ​ໃນ​ການສ້າງຄວາມ​ອາດ​ສາມາດ, ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ​ແຜນ​ວຽກ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ເຄື່ອງມື RSAT ​ໃນ​ຕໍ່ຫນ້າ.

ພາຍຫຼັງສິ້ນ​ສຸດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ກອງປະຊຸມໄດ້ບັນລຸ​ຜົນ​​ເປັນ​ເອກ​ກະພາບ ​​ໃນ​ການ​ກະກຽມ​ປະ​ເມີນ RSAT ​ແລະ ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ແຜນ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ​ແຜນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດງານ 2012-2013, ຈະ​ມີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ແກ່ ກຸ່ມ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ລະອຽດ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ການວາງ​ແຜນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ, ສຳລັບ​ອ່າງ​ທີ່​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ ​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງມື RSAT ​ແມ່ນ​ຈະ​ທົດ​ລອງ ສອງອ່າງ ຄື: ອ່າງ​ແມ່ນ້ຳ​ເທີນ-ນ້ຳ​ກະດິງ ​ແລະ ອ່າງ​ແມ່​ນ້ຳ​ງື່ມ​​ ​ໃນ​ປີ 2012-2013.

ກອງ​ປະຊຸມ​ ​ໄດ້​ປິດລົງ ​ໃນ​ວັນ ທີ 16 ຕຸລາ 2012 ​ແລະ ບັນລຸ​ຜົນ​ຕາມ​ລະດັບຄາດ​ໝາຍ​ທີ່ວາງໄວ້

 

ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງປະຊຸມ

ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງປະຊຸມ

Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 08:42