English (United Kingdom)Lao
ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການຮ່ວມມື PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ Soukkaseum CHANTHAPANYA   
ມື້ຈັນທີ່ 25 ກັນຍາ 2017 ເວລາ 14: 42


ທ່ານ ແກ້ວມະນີ ຫຼວງຫຼິດ
ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຄຳສອນ ພິລາວົງ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ທອງທິບ ຈັນດາລາສານ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ເກດສະໜາ ໄຊຍະສານ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ປານີ ຄຳຕາຈັນຫອມ
ວິຊາການ

ທ່ານ ອາພິຊາດ ພັນທະລີ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ອຸ່ນພະຈັນ ແສງດາວັນ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ລັດສະໝີ ບານມະນີວົງ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ພອນມາລາ ບຸດສະບາ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ພິໄລວັນ ວິລະວຸດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ທິລາພອນ ພູມມາ
ວິຊາການ

ທ່ານ ບຸນຜັນ ໄຊສີປະເສີດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ນຸດສະບາ ທຳມະວົງ
ວິຊາການ

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການຮ່ວມມື

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກອງວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມ  ທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ​ຂະແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ເພື່ອອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ ໃນການກະກຽມ ຈັດກອງປະຊຸມສະ ໝສາມັນ ແລະ ວິສາມັນ ຂອງ ຄະນະ​ກຳມະການ ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​, ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າ ຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ;
 4. ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະເນື້ອ​ໃນເອກະສານ ​ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມສຸດຍອດແມ່ນໍ້າຂອງ, ກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ, ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ລວມທັງ ກອງ​ປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ, ​ກອງ​ປະຊຸມຄະນະ​ກຳມະການ​ງົບປະມານ ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາ​ການຕ່າງໆ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ກອງປະຊຸມ ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ;
 5. ປະສານງານກັບ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ກອງເລຂາ ຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ, ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995;
 6. ປະສານງານ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກງານກະຈາຍໜ້າວຽກຫຼັກຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 7. ປະສານງານ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະ    ຕິບັດບັນດາລະບຽບການ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ລວມທັງ ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການສັງລວມ;
 8. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ​ງານ ການສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ແບບປະສົມປະສານ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມ, ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກອງ​ເລຂາ ຄະນະກຳມາ ທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ;
 10. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່​ແຜນຈັດສັນ​ງົບປະມານ ຂອງ ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ  ສາກົນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນວຽກປະຈໍາປີ;
 11. ປະສານ​ງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ​ຂະແໜງການ ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ພາຍ​ໃນ  ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງ ສະພາ​ມົນຕີ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ຮ່ວມ ແລະ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ພ້ອມ​ທັງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 12. ຕິດຕາມ ການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 13. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕໍ່ ຫົວໜ້າກອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກອງ.

LAST_UPDATED2