English (United Kingdom)Lao
ພະແນກ ສັງລວມ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 19 ກັນຍາ 2017 ເວລາ 08: 46

ທ່ານ ວຽງໄຊ ສໍພະຈັນ
ຫົວໜ້າ ພະແນກທ່ານ ນ. ບົວໄຂ ນວນແສງສີ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ຈັນນາລີ ຈັນດາລາສານ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ


ທ່ານ ນ. ຈັນສະໝອນ ແສງດາລາ
ວິຊາການ

ທ່ານ ສົມມິດ ພົມມາວິເສດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ລັກດາວອນ ວະລາງກູນ
ວິຊາການ

ທ່ານ ສິດທັດຖະ ວັນພາວົງ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ສຸກສະໝອນ ລັດສະຈັນ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ສອນພາວັນ ຫຼ່ຽມພະຈັນ
ວິຊາການ

ທ່ານ ແຊມໂກ້ ສ. ອິນໄຊ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ.  ຄຳປ່ຽນ ຂັນທະນາລັກ
ວິຊາການ

ທ່ານ ຈິດຕະພອນ ສູນທະລາດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ.  ນ້ຳຝົນ ສີປະເສີດ
ວິຊາການ

LAST_UPDATED2