Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ (GMS)
ກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ (GMS) PDF Print E-mail
Written by ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
Thursday, 26 September 2013 10:35

 

ຕອນເຊົ້້າ ຂອງ ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2013 ໃນນາມ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ຈີເອັມເອັດສ໌ (GMS) ຄັ້ງທີ 19, ຊິ່ງຈະໄດ້ ຈັດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 10-11 ທັນວາ 2013 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ຈີເອັມເອັດສ໌ (GMS) ຄັ້ງທີ 19 ໃຫ້ດໍາເນີນໄປ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຈີເອັມເອັດສ໌ (GMS) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 25-26 ກັນຍາ 2013 ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນລາເລດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ມອນມະນີ ຍອຍບົວກ່ອງ, ຜູ້ປະສານງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ໃນ ອານຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ-GMS ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ການເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ Ramesh Subramaniam ຮອງ ຫົວໜ້າ ກົມຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ. (Regional Cooperation for Southeast Asia Department-ADB).


ຄະນະຜູ້ແທນ ທີ່ເດີນທາງເພື່ອມາເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ມາຈາກ ຫົກ ປະເທດ ສະມາຊິກ ຈີເອັມເອັດສ໌ (GMS) ຄື: ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສ ປປ ລາວ, ສະຫະພາບ ມຽນມາ, ລາຊະອານາ ຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີ ຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງໝົດ ປະມານ 80 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ:
1)    ປຶກສາຫາລື ແລະ ກວດຜ່ານ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ຂອງ ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ຈີເອັມເອັດສ໌ (GMS)  ຄື: ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສ ປປ ລາວ, ສະຫະພາບ ມຽນມາ, ລາຊະອານາ ຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນ 10 ຂົງເຂດຫຼັກ (ຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ, ກະສິກຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານການຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອແນໃສ່ນຳສະເໜີ ໃຫ້ມີການຮັບຮອງ ໃນວາລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຈີເອັມເອັດສ໌ (GMS)  ຄັ້ງທີ 19;
2)    ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຕາຕະລາງ ບັນດາ ຫົວຂໍ້ ທີ່ຈະດຳເນີນ ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ຈີເອັມເອັດສ໌ (GMS) ຄັ້ງທີ 19 ເຊັ່ນ: ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຂອງ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຈີເອັມເອັດສ໌ (GMS);
3)    ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ການກະກຽມກອງປະຊຸມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະຜູ້ແທນ ທີ່ ຈະເດີນທາງມາຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ຈີເອັມເອັດສ໌ ຄັ້ງທີ 19;

 

Last Updated on Tuesday, 16 August 2016 10:09