Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ GMS ຄັ້ງທີ 19
ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ GMS ຄັ້ງທີ 19 PDF Print E-mail
Written by ວິລຸນາ ໄຊຍະລາດ, ສຂຊສ   
Friday, 13 December 2013 16:15

 

ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ບັນດາປະເທດ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ຄັ້ງທີ 19 (GMS) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຍຸກໃໝ່ຂອງການລິເລີ່ມ (GMS) ສຳລັບຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ເລັ່ງໄວຂຶ້ນ“ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 10-11 ທັນວາ 2013 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນູລິນ ສິນບັນດິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລັດຖະມົນຕີ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS) ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ມີທ່ານ ສະຕີເວັນ ກອບ ຮອງປະທານ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ GMS ຈາກ 6 ປະເທດສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມຄື: ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ສປ ຈີນ, ໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.

 

ສຳລັບ ວາລະກອງປະຊຸມໃນສອງມື້ ປະກອບດ້ວຍ 4 ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງປະກບດ້ວຍ: ກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ (SOM), ກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (DPM), ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ GMS ແລະ ກອງປະຊຸມວົງແຄບຂອງລັດຖະມົນຕີ ບັນດາ ປະເທດ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກອບການລົງທຶນລະດັບພາກພື້ນສະບັບສຸດທ້າຍ (RIF) ຢ່າງເປັນທາງການ ສຳລັບທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ ແລະ ເນື້ອຫາສຳຄັນ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຂອງ ແຜນງານການລົງທຶນໃໝ່, ອີງໃສ່ ກອບການລົງທຶນ ລະດັບພາກພື້ນ ສະບັບ ສຸດທ້າຍ (RIF), ເຊິ່ງແປຄວາມໝາຍ ຂອງ ບັນດາ ທິດທາງຍຸດທະສາດ ຂອງ ໂຄງການ ໂດຍກວມເອົາແຜນງານຂອງ GMS, ໂຄງການ ປີ 2013 ຫາ 2022. ກອບການລົງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງ ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 200 ການລົງທຶນ ໃນອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ໂດຍ ບັນດາ ປະເທດທັງໝົດໃນ GMS ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍໃນທົ່ວ 10 ຂະແໜງການ. ໂຄງການນີ້ ເຊິ່ງໃຊ້ງົບປະມານ ຫຼາຍກວ່າ 50 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 9 ປີຂ້າງໜ້າ.

ໃນປະຈຸບັນ ແຜນຍຸດທະສາດ ໃນ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ການເຊື່ອມຕໍ່, ການພົວພັນ ຍັງຈະສຶບຕໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປະເທດ ທີ່ ບໍ່ມີຊາຍແດນ ຕິດ ທະເລ ເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼາຍວຽກງານທີ່ໄດ້ເຮັດໃນຂົງເຂດການຂົນສົ່ງ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນ ດ້ານການຄ້າ ເຊັ່ນ: ຜົນສຳເລັດ ຂອງ ໂຄງການ ແມ່ພິມສາມປີ ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການຂົນສົ່ງ ໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ການເປີດຕົວ ຂອງ ລະບົບ ໂຄງລ່າງ ໃນການ ອຳນວຍຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການຂົນສົ່ງ ຂອງ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

 

Last Updated on Monday, 30 December 2013 11:10