Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ຂອງ ຄມສ
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ຂອງ ຄມສ PDF Print E-mail
Written by ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
Monday, 27 January 2014 17:52

ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2014 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ຂອງ ຄມສ ຂຶ້ນ ທີ່ ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ອາລຸນ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 32 ທ່ານ ເຊິ່ງມາຈາກ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ແລະ ຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິຊາການ ຈາກ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ພະນັກງານ ຈາກ ກອງເລຂາ ຄສມ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ: (1) ທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ນໍ້າ ຂອງ ຄມສ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊັ່ນ ໂຄງການສຶກສາທົດລອງ, ການນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ອື່ນໆ; (2) ທົບທວນຄືນ ໂຄງການສຶກສາທົດລອງ ທີ່ ຖືກເລືອກ ແລະ ກອບແນວຄວາມຄິດ ຂອງ ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາ ການນຳໃຊ້ນໍ້າ ຂອງ ຄມສ; (3) ສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ທີມງານວິຊາການແຫ່ງຊາດ; (4) ສະຫຼຸບ ກ່ຍວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດການສຶກສາໂຄງການທົດລອງ ຂອງ ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດ ຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ນໍ້າ ຂອງ ຄມສ, ແຜນວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ ການງົບປະມານ; ແລະ (5) ສະຫຼຸບ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ນໍ້າ ຂອງ ຄມສ ເພື່ອໂຄງການສຶກສາທົດລອງ.