English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມມື PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
Monday, 04 April 2016 11:50

 

 

 

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 31 ມີນາ 2016, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງ ໂຮງແຮມຄູນຊັບ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມາຈາກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ; ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ; ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕາງໜ້າ ແຕ່ລະພະແນກ ຈາກ ກອງເລາ ຄມຊ ລວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ.

 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ຈາກ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ຂອງ ແຕ່ລະໂຄງການ ລວມທັງການກຳນົດອົງປະກອບ ແລະ ແຜນກິກຈະກຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຂຽນບົດໂຄງການ ຂອງ ຄມສ ເພື່ອສາມາດ ຂຽນເປັນບົດສະເໜີໂຄງການລະອຽດ ເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2016-2020.


Last Updated on Monday, 30 May 2016 11:18