Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມ ວິທະຍາສາດ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຂອງ 2 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ
ກອງປະຊຸມ ວິທະຍາສາດ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຂອງ 2 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ PDF Print E-mail
Written by ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ   
Tuesday, 02 August 2016 10:27

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2016 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ກອງ​ເລຂາ ຄະນະ​ກໍາມະການ ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຮ່ວມ ກັບ ໜ່ວຍຊາວ ໜຸ່ມ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວິທະຍາສາດ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ກິລາເປຕັງ ທີ່ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ​ເພື່ອ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກຂອງ ໜ່ວຍຊາວ​ໜຸ່ມ ກໍ່​ຄື ບຸກທະລຸ ທາງດ້ານຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ບຸກທະລຸ ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ເພື່ອແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ໃນວຽກງານ ຂະແໜງ ຂອງຕົນ ແລະ ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ.

 

ພາຍໃນກົມອ້ອມຂ້າງ ກຊສ. ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ຂອງກອງເລຂາ ຄມຊ ໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ກອບການສະໜັບສະໜູນ ການຕັດສິນໃຈ ຄມສ (DSF/MRC toolbox) ມາແລກປ່ຽນ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນ ໃນການປະຍຸກ ໃຊ້ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ຂອງ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກໍ່ໄດ້ພາທ່ຽວຊົມຫໍເຣດາ ແລະ ເບີ່ງວິທີການ ເຮັດວຽກ ໂດຍສະເພາະ ການພະຍາ ກອນນໍ້າຝົນ ແລະ ລະດັບນໍ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະນໍາ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ  ກໍ່ໄດ້ມອບແຜນທີ່ອຸຕຸນີຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ທົ່ວອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະນໍາ ກົມອຸຕຸນີຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກະສາດ ຈໍານວນ 1 ແຜ່ນ ແລະ ທັງສອງຝ່າຍ ກໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນກິລາ ເປຕັງມິດຕະພາບ ເພື່ອຮັດແໜ້ນ ຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ແໜ້ນແຟນຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ.