Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແບບບໍ່ເປັນທາງການ ທີ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ
ກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແບບບໍ່ເປັນທາງການ ທີ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ PDF Print E-mail
Written by ທ້າວ ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ   
Tuesday, 13 September 2016 14:22

 

ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຜ່ານ, ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ຜູ່ໃຫ້ທຶນ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແບບບໍ່ເປັນທາງການປະຈຳປີຂຶ້ນ ທີ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອລາຍງານ ຄວາມຄືບຫນ້າເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳ ຂອງ ຄມສ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຜ່ານມາ.

ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ່ 14 ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ່ 1 ແຕ່ປີ 2003 ເຊິ່ງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ການທົບທວນບັນດາແຜນສຳລັບປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ເຊິ່ງລວມທັງ ກົນໄກທາງດ້ານ ການເງິນໃນຮູບແບບໃໝ່.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ຫລາຍໆຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ ຄມສ, ແຜນຍຸດທະສາດ ສຳລັບ 2016-2020 ແລະ ການກະກຽມແຜນປະຈຳປີ 2017; ການຈັດຕັ້ງ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ໃຫມ່ ຄມສ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ຂອງງົບປະມານກອງກາງ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາລະບຽບການນໍາ ໃຊ້ນໍ້າ ຄມສ ລວມທັງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກຂະບວນການປືກສາຫາຫລືກັນກ່ອນລ່ວງໜ້າ ລວມທັງ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການ ສຶກສາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາອ່າງແບບນໍ້າຂອງ ແບບຍືນຍົງ ລວມທັງ ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂື່ອນ ຕາມລຳ ແມ່ນໍ້າຂອງ.

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ກ່າວບົດຖະແຫຼງການ ເຊິ່ງໄດ້ຍ້ອງຍໍ ເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຄມສ ໃນການກະຈາຍໜ້າວຽກຫລັກ, ການພັດ ທະນາ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການລິເລີ່ມການປັບຕົວ, ການສຶກສາ ການເຄື່ອນ ທີ່ຂອງຕະກອນ, ການຈັດຕັ້ງແຜນແມ່ບົດຂອງການເດີນເຮືອ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ.

ຄມສ ປະກອບ ມີ 14 ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ອົດສະຕາລີ, ແບນຊີກ, ແດນມາກ, ສະຫະພາບເອີລົບ, ແຟງລັງ, ຝຮັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ຍີ່ປຸນ, ລູກຊຳບວກ, ທະນາຄານໂລກ, ຊູແອັດ, ສະວິດ, ໂຮນລັງ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ

ທີ່ມາ: ເວັບໄຊ ຄມສ (www. mrcmekong.org)

Last Updated on Wednesday, 14 September 2016 13:33