Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ຜົນກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ ຄມສ ຄັ້ງທີ 23
ຜົນກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ ຄມສ ຄັ້ງທີ 23 PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
Monday, 05 December 2016 16:00

ກອງປະຊຸມ ສະພາມົນຕີ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (ສະພາມົນຕີ ຄມສ) ຄັ້ງທີ 23 ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23-24 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ປະທານ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ສົກປີ 2016 ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ໃນຕອນທ່ຽງ ຂອງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2016.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ປະເທດສະມາຊິກແມ່ນ້ຳຂອງ ຄື: ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງໝົດໃນຈຳນວນປະມານ 80 ທ່ານ.


ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຄມສ ແລະ ບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່າງໆໃນພາກພື້ນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ສໍາລັບ ປີ 2016-2020 ແລະ ການສົ່ງເສີມແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດຂອງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າ (NIP) 2016-2020; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນວຽກ ຄມສ ປະຈຳປີ 2016 ແລະ ຮ່າງແຜນວຽກ ຄມສ ປະຈຳປີ 2017; ການປັບປຸງອົງກອນ ແລະ ການກະຈາຍວຽກງານ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ມາຍັງປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ; ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ການດຳເນີນການສຶສາສະພາມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ຮ່າງບົດລາຍງານສະພາບອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ; ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ 5 ລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ເປັນຕົ້ນ.


ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ 3 ບັນຫາອັນພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

i. ແຜນການຍົກຍ້າຍ ຫ້ອງການ ກອງເລຂາ ຄມສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພະນົມເປັນ, ກຳປູເຈຍ ມາຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເລີ່ມຂະ ບວນການຍົກຍ້າຍ ໃນເດືອນທັນວາ 2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍ ເດືອນກຸມພາ ປີ 2017. ສ່ວນສູນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມແມ່ນສືບຕໍ່ຢູ່ ພະນົມເປັນ, ກຳປູເຈຍ. ການຍົກຍ້າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈການຕົກລົງລະຫວ່າງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີິ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ສົມເດັດ ຮຸນເຊັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2016;

ii. ແຜນວຽກ ຄມສ ປະຈຳປີ 2017; ແລະ

iii. ບົດແນະນໍາດ້ານວິຊາການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍ ຄຸນນະພາບນໍ້າ ຊຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືມາ ເປັນເວລາ 5 ປີ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຢືນຢັນ ການສຶບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ 05 ປີ (2016-2020) ຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ.

ນອກຈາກນີ້້້້, ໃນກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ ຄມສ ຄັ້ງທີ 23 ຍັງມີການພົບປະສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ລາວ-ກໍາປູເຈຍ, ລາວ-ໄທ ແລະ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັດແໜ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 02 ກະຊວງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ.


ໃນວັນທີ່ 25 ພະຈິກ ຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ຍັງໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ລົງຢ້ຽມຢາມ​​ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າດອນສະໂຮງ ເພື່ອ​​ເຮັດໃຫ້ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ຮັບຊາບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບ ຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ.

Last Updated on Monday, 05 December 2016 16:48