Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພິທີມອບໂອນເຮືອໄວ ຈຳນວນ 01 ລໍາ
ພິທີມອບໂອນເຮືອໄວ ຈຳນວນ 01 ລໍາ PDF Print E-mail
Written by ທ້າວ ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ   
Monday, 09 January 2017 14:53

ໃນວັນທີ 27ທັນວາ 2016 ຜ່ານມາ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບເຮືອໄວ ຈຳນວນ ໜື່ງລຳ ພ້ອມດ້ວຍ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າ ທັງໝົດ ເປັນຈຳນວນ 18,600ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ກົມຊ່າງແສງ, ກົມໃຫຍ່ ເສນາທິການ, ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ. ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດ ກ່າວມອບໂດຍ ທ່ານ ປອ ອິນທະວີ ອັກຄະລາດ ຮັກສາ ການ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ ພັນໂທ ສົມເພັດ ເຄນໄຊສີ, ພະແນກ ເຕັກນິກ, ກົມຊ່າງແສງ.

ເຮືອໄວດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນພະຫະນະທີ່ສຳຄັນ ໃນການປະກອບເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍ ສະເພາະ ວຽກການ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແລະ ກອບກູ້ຜູ່ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນວຽກຫຼັກ ຂອງ ກົມຊ່າງແສງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໄປເລື່ອຍໆ.

Last Updated on Monday, 30 January 2017 11:39