Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ຄັ້ງທີ 23
ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ຄັ້ງທີ 23 PDF Print E-mail
Written by ພະແນກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ   
Monday, 30 January 2017 11:21

 

 

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງ ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ຄັ້ງທີ 23 ລວມທັງການລົງຢ້ຽມ ຢາມ ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ດອນສະໂຮງ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 22-25 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນ. ມອນມະນີ ຍອຍບົວກ່ອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກະສາດ.

 

ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອລາຍງານຜົນສຳເລັດ ແລະ ສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ໃນກອງປະຊຸມ ສະພາມົນຕີ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ຄັ້ງທີ 23 ໃຫ້ບັນດາ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າກອງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ແລະ ຫົວໜ້າ ສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາການ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ລວມທັງໝົດ 70 ກວ່າຄົນ ເພື່ອໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຂຶ້ນຍິ່ງກ່ວາເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ພາຍໃຕ້ ກອບສັນຍາ ແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງ ຄະນະກຳມະ ການຮ່ວມ ຄມສ ວ່າດ້ວຍ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ກັນລ່ວງໜ້າ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ປາກແບ່ງ (JCWG on Pakbeng PNPCN) ອີກດ້ວຍ.


Last Updated on Monday, 30 January 2017 11:37