Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສຶກສາ ສະພາມົນຕີ ຄມສ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການສຶກສາ ສະພາມົນຕີ ຄມສ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
Monday, 13 February 2017 10:16

 

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງ ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2017 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສະພາມົນຕີ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (ຄມສ) ແລະ ຜົນຂອງກອງ ປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ Prior Consultation-PC ຂອງ ລະບຽບການ PNPCA ກ່ຽວກັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ປາກແບງ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງແລະ ການສຶກສາ ວ່າດ້ວຍ ຜົນກະທົບ ຈາກ ການພັດທະນາ ໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ມີຕໍ່ສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ບັນດາການສຶກສາ ໃນກອບ ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງປີ 1995 ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ອິນທະວີ ອັກຄະລາດ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ.

ເຊິ່ງມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ກ່ວາຄົນ. ໃນນັ້ນປະກອບດ້ວຍ ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ ທີ່ມາຈາກກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ່, ບັນດາກົມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອ້ອມຂ້າງ ກຊສ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ ກອງເລຂາ ຄມຊ ໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ການສຶກສາສະພາມົນຕີ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ໃນໄລຍະທີ 1 ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງວຽກງານການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ລວມທັງ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ກັນລ່ວງໜ້າ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳປາກແບງ.

Last Updated on Monday, 13 February 2017 10:21