Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການປ້ອງກັນພາຍໃນ ແລະ ເອກະສານເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນ ປັບປຸງປົວແປງ
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການປ້ອງກັນພາຍໃນ ແລະ ເອກະສານເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນ ປັບປຸງປົວແປງ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
Thursday, 29 June 2017 13:44

 

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ກຊສ. ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳ ຂອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການປ້ອງກັນພາຍໃນ ແລະ ເອກະສານ ເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນ ປັບປຸງປົວແປງພັກໃຫ້ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ແລະ ອາສາສະໝັກ ທີ່ສັງກັດຢູ່ພາຍໃນ ກອງເລຂາ ຄມຊ ທັງໝົດ 35 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການບັນຍາຍ ໃນຄັ້ງນີ້. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ອິນທະວີ ອັກຄະລາດ, ເລຂາ ໜ່ວຍພັກ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄມຊ ພ້ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນ ຂອງ ສອງເອກະສານຂ້າງເທິງນັ້ນ  ຈຸດປະສົງ ກໍເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ບັນດາ ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ອາສາສະໝັກ ກຳໄດ້ບັນດາເນື້ອໃນ ຂອງ ເອກະສານ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ພ້ອມທັງໝູນໃຊ້ ເຂົ້າໃນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ.

 


Last Updated on Thursday, 29 June 2017 13:48