Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນຊີວະວິທະຍາພາຍໃຕ້ການສຶກສາ ຂອງ ສະພາມົນຕີ ຄມສ
ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນຊີວະວິທະຍາພາຍໃຕ້ການສຶກສາ ຂອງ ສະພາມົນຕີ ຄມສ PDF Print E-mail
Written by ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
Tuesday, 04 July 2017 13:40

 

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົ້າໃຈເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເຄື່ອງມື ໃນການປະເມີນທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນ ຊີວະວິທະຍາ   ( National Consultation Meeting on Basic Understanding for BioRA and DRIFT DSS) ພາຍໃຕ້ການສຶກສາ ຂອງ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2017, ທີ່ ໂຮງແຮມພູນຊັບ, ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ອິນທະວີ ອັກຄະລາດ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ,

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 17 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື: 1) ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ; 2) ກົົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກະສາດ; 3) ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; 4) ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; 6) ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

 

ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ ແມ່ນເພື່ອ: (i) ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົ້າໃຈເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການປະເມີນ ທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນ ຊີວະວິທະຍາ; (ii) ສະເໜີ ວິທີການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນເຄື່ອງມືເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຕັດ ສິນໃຈ ໃນການປະເມີນທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນຊີວະວິທະຍາ ກ່ຽວກັບ ການຄາດຄະເນ ໃນການທົດສອບແບບຈຳລອງ; ແລະ (iii) ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງບົດລາຍງານ ດ້ານເທັກນິກ ຂອງ ການປະເມີນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ຊີວະວິ ທະຍາ ໃຫ້ຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; (iv) ປຶກສາຫາລືວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ ບັນດາຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າໃຈໂດຍພື້ນຖານ ເຖິງ ວິທີການປະເມີນ ຊີວະພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື DRIFT DSS, ລວມທັງຮັບຮູ້ເຖິງ ວິທີການທົດສອບ ເຄື່ອງມືສະໜັບສະໜູນການ ຕັດສິນໃຈໃນການປະເມີນທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນຊີວະວິທະຍາ ກ່ຽວກັບ ການຄາດຄະເນໃນການທົດສອບແບບຈໍາລອງ ພາຍໃຕ້ການສຶກສາສະ ພາມົນຕີ ໂດຍໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນໃສ່ ບົດລາຍງານທາງດ້ານ ເຕັກນິກຂອງການປະເມີນຊີວະພາບ.

Last Updated on Tuesday, 04 July 2017 13:42