Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ
ກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ PDF Print E-mail
Written by ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
Wednesday, 23 May 2012 22:24
  1. ສັນຍາ ແມ່ນໍ້າຂອງ 1995 (ພາສາ ອັງກິດ)
  2. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ)


Last Updated on Wednesday, 20 January 2016 15:44
 

Latest News

Popular