English (United Kingdom)Lao
ຄະນະນຳ ກຄມຊ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະນຳ ກຄມຊ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ Soukkaseum CHANTHAPANYA   
ມື້ພະຫັດທີ່ 11 ກໍລິກົດ 2013 ເວລາ 08: 46

ທ່ານ ດຣ ອິນທະວີ ອັກຄະລາດ
ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ

ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ

ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ

ທ່ານ ພອນປະເສີດ ພູລີພັນ

ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ


LAST_UPDATED2