English (United Kingdom)Lao
ຂ່າວສານປະຊາສຳພັນ
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສະມາຊິກ ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄັ້ງທີ I ຂອງ ໜວ່ຍຊາວໜຸ່ມ ກອງເລຂາ ຄມຊ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສນດາວອນ ສີບຸນເຮືອງ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 10 ກໍລິກົດ 2014 ເວລາ 15: 36

 

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງ ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2014 ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ  ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ (ກຄມຊ)  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສາມາຊິກຊາວໜຸ່ ປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄັ້ງທີ່ I ຂື້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມທີ່ດິນ ( ກຊສ ) ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ນາງມອນມະນີ ຍອຍບົວກ່ອງ, ເລຂາ ໜ່ວຍພັກ ກຄມຊ, ທ່ານ ສົມອຸລາ ຍະພິຈິດ, ເລຂາ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ກຊສ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຕົວແບບຈໍາລອງ ອຸທົກກະສາດ (SWAT) PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສນດາວອນ ສີບຸນເຮືອງ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 10 ກໍລິກົດ 2014 ເວລາ 09: 45

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຕົວແບບຈໍາລອງ ອຸທົກກະສານ (SWAT) ໃຫ້ແກ່  ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, 3 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ຄື:  ແຂວງ ຈໍາປາຊັກ,  ແຂວງ ສາລະວັນ ,  ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ພະນັກງານ ພາຍໃນກອງເລຂາ ຄມຊ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30 - 4 ກໍລະກົດ 2014 ທີ່ ເມືອງປາກເຊ,  ແຂວງຈໍາປາສັກ.  ໂດຍພາຍໃຕ້ເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອໍາໄພຈິດ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມຊ ເຊິ່ງນັກສໍາມະນາກອນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສາລະວັນ 1 ທ່ານ, ແຂວງ ເຊກອງ 1ທ່ານ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 7 ທ່ານ ແລະ ທີມງານ ຕົວແບບຈໍາລອງ  ຈາກ ກອງເລຂາ ຄມຊ 8 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ: (1). ກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຕົວແບບຈໍາລອງ ອຸທົກກະສາດ; (2). ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ສະມາ ຊິກທີມງານຕົວແບບ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ແລະ (3). ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 
ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຕົວແບບຈໍາລອງ ອຸທົກກະສາດ (SWAT) PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ Seandavone Sybounheuang (no translate)   
ມື້ພະຫັດທີ່ 10 ກໍລິກົດ 2014 ເວລາ 09: 28

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຕົວແບບຈໍາລອງ ອຸທົກກະສານ (SWAT) ໃຫ້ແກ່  ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, 3 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ຄື:  ແຂວງ ຈໍາປາຊັກ,  ແຂວງ ສາລະວັນ ,  ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ພະນັກງານ ພາຍໃນ ກອງເລຂາ ຄມຊ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30 - 4 ກໍລະກົດ 2014 ທີ່ ເມືອງປາກເຊ,  ແຂວງຈໍາປາສັກ.  ໂດຍພາຍໃຕ້ເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອໍາໄພຈິດ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄມຊ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 9 of 16